Beareka Point

Nově jsme pro Vás zřídili Beareka Point.

Střelnice

Nově jsme pro Vás navázali spolupráci s naším novým partnerem a tak jsme naše porftolio rozšířili o vnitřní střelnici s příjemným zázemím včetně kvalitní restaurace.

Produkty Glock, Ruger, B&T AG, Aimpoint, Sioen, EC-PAINT a Fobus

Nově jsme pro Vás zařadili produkty značek Glock, Ruger, B&T AG, Aimpoint, Sioen, EC-PAINT a Fobus od našeho partnera MPI CZ s.r.o.

Kompletní příprava na zbrojní průkaz2000 Kč

 • Školení se skládá z teoretické a praktické části, nácviku ostré střelby, teoretického školení žadatelů o zbrojní průkaz a zájemců o bližší seznámení s touto problematikou, nácviku bezpečné manipulace se zbraněmi
 • Školení vede kvalifikovaný odborný lektor s víceletými praktickými zkušenostmi včetně praxe komisaře.
 • Součástí teoretické přípravy je i zobecnění chyb, kterých se dopouštějí žadatelé o ZP při zkoušce odborné způsobilosti.
 • Při více uchazečích v jednom termínu sleva.

V ceně školení je zahrnuto:

 • Odborný výklad k problematice zákona č. 119/2002 Sb. a navazujících právních norem, průběh
 • zkoušek odborné způsobilosti a rozbor chyb, kterých se žadatelé dopouštějí u zkoušek - trvání celkem 120 minut.
 • Seznámení se s problematikou zakoupení zbraní a jejich držení, použití zbraně – nutná obrana a krajní nouze, dotazy k výkladu - trvání 60 minut.
 • Bezpečná manipulace se zbraní, její rozložení a složení v trvání 60 minut – ukázka + praktický nácvik.
 • Zapůjčení střelnice, zapůjčení zbraní a použití střeliva
 • Manipulace a ostrá střelba ze zbraní používaných k praktické zkoušce na ZP včetně rozboru nejčastějších chyb při zkouškách.

Cílem školení není vzhledem k vyčleněnému času naučit žadatele o ZP zákon o zbraních a související právní normy, ale seznámit zájemce s touto problematikou, případně prohloubit znalosti, odstranit nejasnosti a zodpovědět otázky, na které žadatel neuměl nalézt odpověď sám v rámci samostudia. Naučit základy bezpečné manipulace se zbraní a základy střelby.

Na školení získá účastník ucelený přehled o všeobecných podmínkách a o postupu pro získání ZP, informace o průběhu teoretické části zkoušek na ZP, informace o průběhu praktických zkoušek odborné způsobilosti, včetně nácviku bezpečné manipulace se zbraní, její rozložení za účelem vyčištění a složení, ostré střelby ze zbraní používaných u zkoušek.

Školení probíhá v Berouně, teoretická část v prodejně zbraní a střeliva v ul. Plzeňská 126, manipulace se zbraní a střelba na střelnici Beroun–Závodí.

Možné úpravy rozsahu přípravy po dohodě.

Praktická příprava A, B, C 1000 Kč

 • Samostatná praktická příprava na zbrojní průkaz sk. A, B, C
 • Možné úpravy rozsahu přípravy po dohodě.

Praktická příprava E, D 700 Kč

 • Samostatná praktická příprava na zbrojní průkaz sk. E, D
 • Možné úpravy rozsahu přípravy po dohodě.

Kontakt

Bc. Bohumil Fryč
+420 608960163
bofy@razdva.cz

Příprava na zbrojní průkaz